Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen

— Wittgenstein
0