De specialisten in alle arbeidsrechtproblemen

Niets is eerlijker verdeeld dan het gezond verstand: niemand vindt dat hij er te weinig van heeft

— Descartes
0